OM DÆKNINGEN

Her kan du finde de oftest stillede spørgsmål og svar omkring dækningen af en Netbankforsikring.

Q: Hvornår og hvordan betales præmien?

A: Præmien opkræves via Betalingsservice. Har du tegnet Netbankforsikringen senest den 10. i måneden bliver den første præmie opkrævet den førstkommende 1. i måneden, som er Netbankforsikringens hovedforfaldsdato. Har du tegnet Netbankforsikringen senere end den 10. i måneden, vil første præmie blive opkrævet den næstkommende 1. i måneden. Hovedforfaldsdatoen er dog den førstkommende 1. i måneden. Næste præmie bliver opkrævet ved hovedforfaldsdatoen efter et år, hvor såvel forsikringssummen, selvrisiko og betalingen bliver indeksreguleret.

Q: Dækker Netbankforsikringen også hvis det er en af virksomhedens egne medarbejdere med adgang til netbanken, der uberettiget hæver et beløb og overfører penge til sin egne konto?

A: Nej, Netbankforsikringen dækker kun når en ”tredjemand” bryder ind i netbanken. Den dækker ikke situationen her, som er underslæb.

Q: Jeg har spørgsmål til Netbankforsikringen. Hvem skal jeg kontakte?

A: Kontakt Chubb, som kan rådgive for så vidt angår Netbankforsikringen. Kontaktoplysningerne står under ”Kontakt” i menuen.


Q: Jeg har mistanke om at der er sket et netbankindbrud. Hvad skal jeg gøre?

A: Kontakt straks virksomhedens pengeinstitut, der vil vejlede dig om det videre forløb. Er der reelt tale om et netbankindbrud, kontakt derefter forsikringsselskabet Chubb så tidligt som muligt og indsend en skadesanmeldelse. Kontaktoplysningerne står under ”Kontakt” i menuen.

Q: Vi har ca. en halv million kroner stående i indlån på vores kassekredit, der har et kreditmaksimum på 1 million kroner. Hvis der ved et netbankindbrud bliver hævet 1 million kroner, hvor meget hæfter virksomheden for og hvor meget dækker Netbankforsikringen?

A: Virksomheden hæfter selv for hele beløbet – 1 million kroner – og Netbankforsikringen dækker hele beløbet, bortset fra selvrisikoen.

Q: Vi har ca. 200.000 kroner stående i indlån på vores kassekredit, der har et kreditmaksimum på 300.000 kroner. Hvis der ved et netbankindbrud bliver hævet 1 million kroner, og kreditten derved går i overtræk, hvor meget hæfter virksomheden for og hvor meget dækker Netbankforsikringen?

A: Typisk er der saldokontrol før en netbanktransaktion gennemføres, det vil sige at transaktionen ikke gennemføres, hvis der ikke er dækning på kontoen. Men det kan være forskelligt fra pengeinstitut til pengeinstitut. Hvis det er muligt at gennemføre netbanktransaktionen, så hæfter virksomheder selv, og Netbankforsikringen dækker med op til 10 millioner kroner – og i den nævnte situation med 1 million kroner – bortset fra selvrisikoen.

Q: Vi har et datterselskab i udlandet. Er datterselskabets bankkonti også omfattet af Netbankforsikringen?

A: Hvis der er adgang til datterselskabets bankkonti via netbanken i det danske pengeinstitut, vil disse bankkonti være omfattet af Netbankforsikringen. Det gælder også hvis datterselskabets bankkonti er hjemmehørende i et udenlandsk pengeinstitut, som virksomheden har adgang til gennem sin netbank i et dansk pengeinstitut. Dog vil tab udenfor Europa ikke være dækket.

 

Uanset hvilken forsikringssum du køber, indeholder din forsikring følgende dækninger

 • Adgang fra enhver person med fuldmagt til virksomhedens konti

 • Ingen begrænsning af antal ansatte

 • Også ved brug af mobiltelefon og tablets

 • Alle datterselskaber

 • Alle konti i danske pengeinstitutter

 • Tab af penge indestående på virksomhedens konti inkl. kassekredit

 

Uanset hvilken forsikringssum du køber, indeholder din forsikring følgende dækninger

 • Adgang fra enhver person med fuldmagt til virksomhedens konti

 • Ingen begrænsning af antal ansatte

 • Også ved brug af mobiltelefon og tablets

 • Alle datterselskaber

 • Alle konti i danske pengeinstitutter

 • Tab af penge indestående på virksomhedens konti inkl. kassekredit

 

OM DÆKNINGEN

Her kan du finde de oftest stillede spørgsmål og svar omkring dækningen af en Netbankforsikring.

Q: Hvornår og hvordan betales præmien?

A: Præmien opkræves via Betalingsservice. Har du tegnet Netbankforsikringen senest den 10. i måneden bliver den første præmie opkrævet den førstkommende 1. i måneden, som er Netbankforsikringens hovedforfaldsdato. Har du tegnet Netbankforsikringen senere end den 10. i måneden, vil første præmie blive opkrævet den næstkommende 1. i måneden. Hovedforfaldsdatoen er dog den førstkommende 1. i måneden. Næste præmie bliver opkrævet ved hovedforfaldsdatoen efter et år, hvor såvel forsikringssummen, selvrisiko og betalingen bliver indeksreguleret.

Q: Dækker Netbankforsikringen også hvis det er en af virksomhedens egne medarbejdere med adgang til netbanken, der uberettiget hæver et beløb og overfører penge til sin egne konto?

A: Nej, Netbankforsikringen dækker kun når en ”tredjemand” bryder ind i netbanken. Den dækker ikke situationen her, som er underslæb.

Q: Jeg har spørgsmål til Netbankforsikringen. Hvem skal jeg kontakte?

A: Kontakt Chubb, som kan rådgive for så vidt angår Netbankforsikringen. Kontaktoplysningerne står under ”Kontakt” i menuen.


Q: Jeg har mistanke om at der er sket et netbankindbrud. Hvad skal jeg gøre?

A: Kontakt straks virksomhedens pengeinstitut, der vil vejlede dig om det videre forløb. Er der reelt tale om et netbankindbrud, kontakt derefter forsikringsselskabet Chubb så tidligt som muligt og indsend en skadesanmeldelse. Kontaktoplysningerne står under ”Kontakt” i menuen.

Q: Vi har ca. en halv million kroner stående i indlån på vores kassekredit, der har et kreditmaksimum på 1 million kroner. Hvis der ved et netbankindbrud bliver hævet 1 million kroner, hvor meget hæfter virksomheden for og hvor meget dækker Netbankforsikringen?

A: Virksomheden hæfter selv for hele beløbet – 1 million kroner – og Netbankforsikringen dækker hele beløbet, bortset fra selvrisikoen.

Q: Vi har ca. 200.000 kroner stående i indlån på vores kassekredit, der har et kreditmaksimum på 300.000 kroner. Hvis der ved et netbankindbrud bliver hævet 1 million kroner, og kreditten derved går i overtræk, hvor meget hæfter virksomheden for og hvor meget dækker Netbankforsikringen?

A: Typisk er der saldokontrol før en netbanktransaktion gennemføres, det vil sige at transaktionen ikke gennemføres, hvis der ikke er dækning på kontoen. Men det kan være forskelligt fra pengeinstitut til pengeinstitut. Hvis det er muligt at gennemføre netbanktransaktionen, så hæfter virksomheder selv, og Netbankforsikringen dækker med op til 10 millioner kroner – og i den nævnte situation med 1 million kroner – bortset fra selvrisikoen.

Q: Vi har et datterselskab i udlandet. Er datterselskabets bankkonti også omfattet af Netbankforsikringen?

A: Hvis der er adgang til datterselskabets bankkonti via netbanken i det danske pengeinstitut, vil disse bankkonti være omfattet af Netbankforsikringen. Det gælder også hvis datterselskabets bankkonti er hjemmehørende i et udenlandsk pengeinstitut, som virksomheden har adgang til gennem sin netbank i et dansk pengeinstitut. Dog vil tab udenfor Europa ikke være dækket.

 

Uanset hvilken forsikringssum du køber, indeholder din forsikring følgende dækninger

 • Adgang fra enhver person med fuldmagt til virksomhedens konti

 • Ingen begrænsning af antal ansatte

 • Også ved brug af mobiltelefon og tablets

 • Alle datterselskaber

 • Alle konti i danske pengeinstitutter

 • Tab af penge indestående på virksomhedens konti inkl. kassekredit

 

Uanset hvilken forsikringssum du køber, indeholder din forsikring følgende dækninger

 • Adgang fra enhver person med fuldmagt til virksomhedens konti

 • Ingen begrænsning af antal ansatte

 • Også ved brug af mobiltelefon og tablets

 • Alle datterselskaber

 • Alle konti i danske pengeinstitutter

 • Tab af penge indestående på virksomhedens konti inkl. kassekredit

 

"Sikkerhed og tryghed gør, at vi
kan fokusere på drift, effektivitet og
ikke skal bekymre os om tyveri.